Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


2018 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-03-31 (I ketv.)

 

2017 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-12-31 (IV ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-09-30 (III ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017-06-30 (II ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017-03-31 (I ketv.)

 

2016 metai

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-12-31 (IV ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-09-30 (III ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-06-30 (II ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-03-31 (I ketv.)

 

2015 metai

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-12-31 (IV ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2015-09-30 (III ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaita 2015-06-30 (II ketv.)

2015 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų 2015-03-31 aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2015-03-31 ataskaita

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita

Forma Nr. 4 mokėtinų ir gautinų sumų 2015-03-31 ataskaita

 

 2014 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo atskaitų 2014-12-31 aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2014-12-31 ataskaita

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-12-31 ataskaita

Forma Nr. 4 mokėtinų ir gautinų sumų 2014-12-31 ataskaita

2014 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų 2014-09-30 aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2014-09-30 ataskaita

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-09-30 ataskaita

Forma Nr. 4 mokėtinų ir gautinų sumų 2014-09-30 ataskaita

 

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-06-30 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų 2014-03-31 aiškinamasis raštas

Forma Nr.1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2014-03-31 ataskaita

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-03-31 ataskaita

Forma Nr. 4 mokėtinų ir gautinų sumų 2014-03-31 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų 2014-06-30 aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2014-06-30 ataskaita

Forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-06-30 ataskaita

Forma Nr. 4 mokėtinų ir gautinų sumų 2014-06-30 ataskaita

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Puslapis "Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2018-04-23