Naujienos

2017-06-07 04:06:49

Šviečiamosios gyvulininkystės programa

Plungės vaikų globos namai teikė paraišką  programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrui ir laimėjo lėšų Šviečiamosios gyvulininkystės programos III modulio įgyvendinimui. Jau nuo 2017 m. birželio 1 d. pradėjome  vykdyti programoje numatytas veiklas. III modulis skirtas pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams. Ši programa skirta vaikus ir jaunimą šviesti apie gyvulininkystę.