Naujienos

2017-04-13 10:04:33

Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusija Telšių regione

Dalyvavo svečiai: Socialinės aprėpties departamento,  socialinių paslaugų skyriaus atstovė, Agnė Uogintienė, Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus Vyriausioji specialistė Daiva Adomavičiūtė, projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Audrius Natkevičius, Vaiko ir šeimos gerovės ekspertas.

Dalyviai: Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Žebrauskas, Telšių, Rietavo, Plungės, Mažeikių VTAS, socialinės paramos ir rūpybos skyrių atstovai, GIMK specialistai, ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Regioninio lygmens Pertvarkos procesų ekspertė Telšių regione Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, įvykdytas veiklas.

Plungės vaikų globos namų direktorė Genovaitė Ūsienė diskusijos dalyviams išaiškino, kaip bus vykdoma socialinio globėjo paslaugos teikimas Telšių regione.

Kadangi Telšių regione nebuvo pateiktos paraiškos dėl palydimosios paslaugos, laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, įstaigoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė šiuo metu pasirengusias įstaigas dalyvauti bandomosiose paslaugose: Telšių socialinių paslaugų centrą, Telšių vaikų globos namus.

Dūseikių socialinės globos namai patenka į pertvarkomų įstaigų sąrašą. Įstaigos atstovai diskutuoti dalyvius pakvietė apie siūlomų pertvarkos idėjas dėl grupinių globos namų asmenims su proto ir psichikos negalia. Informaciją pateikė Dūseikių socialinių globos namų direktorius, R. Šimkus.

Po diskusijos dalyviai vyko susipažinti su gerąja patirtimi į neįgaliųjų VšĮ ,,Vilties erdvė“, kuri Mažeikių mieste ir rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms teikia socialinės globos paslaugas (ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę globą). Šią įstaigą sudaro Grupinio gyvenimo namai ir specialiosios dirbtuvės. Viešąjai įstaigai „Vilties erdvė“ vadovauja direktorė Stasė Radeckienė. Vėliau dalyviai vyko į Plungės vaikų globos namus, kuriems vadovauja direktorė Genovaitė Ūsienė.